Laatst gewijzigd: 24/11/2021

Deze applicatie is in eigendom en beheer van bvba Zimmo, 0465.382.442, RPR Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A bus 12, 3012 Leuven.

ALGEMENE VOORWAARDEN MAX-IMMO MOBIELE APPLICATIE

Het loutere feit dat een gebruiker deze mobiele applicatie gebruikt, houdt in dat hij de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Max-Immo behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Elke gebruiker van Max-Immo raadpleegt dan ook best deze voorwaarden op regelmatige basis om zich in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

Art 1 - Max-Immo verschaft aan de vastgoedmakelaar de mogelijkheid om zijn panden te beheren of te creëren met behulp van de Max-Immo mobiele applicatie.

Art 2 - Max-Immo beheert alle rechten van intellectuele en auteurs rechterlijke aard die verbonden zijn aan de Max-Immo mobiele applicatie.

Art 3 - De vastgoedmakelaar draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door hem ingevoerde informatie. Max-Immo is niet aansprakelijk voor gebreken van het netwerk waarvan de oorzaak niet te wijten is aan bewezen technische gebreken in zijnen hoofde.

Art 4 - Max-Immo verbindt er zich toe om de vertrouwelijkheid van de door de vastgoedmakelaar verstrekte gegevens te bewaren en deze niet aan derden over te maken, dit behoudens uitdrukkelijke toestemming of een wettelijke verplichting. Deze verbintenis tot vertrouwelijkheid geldt evenwel niet voor deze informatie die door de vastgoedmakelaar ter beschikking gesteld wordt voor publicatie op de door de vastgoedmakelaar gekozen websites en media.

Art 5 - Max-Immo verleent enkel gebruiksrecht op de Max-Immo mobiele applicatie. Het eigendomsrecht op de mobiele applicatie wordt niet aan de gebruiker overgedragen.

Art 6 - Max-Immo draagt geen verantwoordelijkheid t.o.v. van bugs of andere problemen maar tracht deze te allen tijde zo snel mogelijk op te lossen. Door de werkwijzen van App Store (iOS) en Play Store (Android) kunnen oplossingen vaak niet meteen uitgerold worden.

Art 7 - Max-Immo koppelt met Google om een synchronisatie van de agenda mogelijk te maken met een google account. Er wordt niet actief aan data uitwisseling gedaan die buiten de bevoegdheid van de agenda ligt.

Contacteer ons

Max-Immo
Kolonel Begaultlaan 1A/12
B-3012 Leuven

E-mail: info@max-immo.be