clickboxbeperking Zimmo

Log met uw gegevens in bij uw Zimmo.biz/Max-Immo account.
Vervolgens klikt u links bovenaan op ‘uitgebreide homepage’ of u klikt in de honinggraat rechts ‘mijn aanbod op Zimmo’.


Op de homepagina klikt u in het blokje “portefeuille” onderaan op ‘Publicaties – Digitaal’.


In het overzicht vinkt u vervolgens in de kolom ‘Zi’ een pand aan. Eens aangevinkt zal het pand op Zimmo gepubliceerd worden als zijnde PLUSpand (enkel onze PLUS abonnees zullen nu uw pand vinden).

Indien uw lopend abonnement nog toereikend is, ziet u dat de Clickbox (CB), Startbox (SB) of officeBox (CB), afhankelijk van uw gekozen product, ook meteen automatisch aangeduid wordt.
Indien uw abonnement niet toereikend is zal de Clickbox (CB), Startbox (SB) of officeBox (CB) niet automatisch aangeduid worden en kan u nieuwe panden enkel als PLUSpand publiceren.

De weergave op Zimmo is afhankelijk van uw gekozen product:
Enkel indien de CB is aangeduid wordt het pand met uw logo op Zimmo getoond. Indien u OB of SB aanduidt, wordt het pand zonder Logo op Zimmo getoond aan al haar surfers. Indien u enkel de eerste kolom (Zi) aanduid zal uw Pand als PLUSpand getoond worden op Zimmo.

 

Er zijn bijgevolg 3 situaties:

  • U duidt niets aan: het pand verschijnt NIET op Zimmo
  • U duidt enkel ‘Zi’ aan: het pand verschijnt op Zimmo als PLUSpand
  • U duidt ‘Zi’ en OB/SB/CB aan: het pand verschijnt op Zimmo binnen uw abonnement

U kan deze optie ook bedienen vanuit het dashboard van het pand (overzichtsfiche)
Helemaal rechts onderaan zijn deze opties zichtbaar.

Voor nieuwbouwprojecten gelden volgende regels:

  • Indien 50% van het aantal panden binnen het project voorzien worden van een ClickBox, zal het project met logo op Zimmo verschijnen.
  • Indien er geen panden aangeduid worden zal het project volledig tussen de PLUS-zoekertjes verschijnen.
  • Indien er één pand wordt aangeduid met een ClickBox/OfficeBox/StartBox, wordt het project zonder logo getoond op Zimmo.