Docu-center

Het docu-center is een module die u kan bijbestellen. Deze zit niet standaard in Max-Immo.U kan met deze module gestandaardiseerde documenten opmaken in de stijl van uw kantoor met een handige hoop variabelen die u het werk zeer makkelijk maken. Om documenten aan te maken heeft u eerst een template nodig. Dit is een blauwdruk van uw document.

Als u in de menubalk op "docucenter" klikt, is deze nog leeg. We klikken op "template maken"

Geef uw template een naam. (In dit voorbeeld nemen we Verkoopsoverenkomst met stilzwijgende verlenging als naam)
Vervolgens geeft u standaard printopties zoals marges,formaat, enz… U zal hier even moeten finetunen omdat dit mede afhankelijk is van uw printer.

U kan zien dat onder de instellingen het document is ingedeel  in 3 delen.

Header: hier komt waarschijnlijk uw logo en kantoorinfo
Body: de feitelijke inhoud
Footer: voettekst

HEADER:
U kan best een tabel invoegen in de header die uit 2 kolommen en 1 lijn bestaat.

Vervolgens gaan we het logo invoegen.
Klik op het boom-icoontje in de format-menubalk.
Kies het bestand op uw pc
Sluit het venster en klik op nieuw op het boompje.
U kan nu het bestand invoegen in de eerste cel.

In de tweede cel van de tabel gaan we kantoorinfo toevoegen.
Klik op "algemeen" om de mogelijkheden te bekijken; U kiest hier voor naam,adres postcode,gemeente

De header is klaar.
 

BODY:

Hier zet u alle vaste tekst in alsook variabelen om gemakkelijk contactinfo toe te voegen.
U kan rechtsboven via de menu items toevoegen waarvan u daarna kan gebruik maken in de bodytekst. Hier ziet u een compleet voorbeeld:

Klik foto om te vergroten

Als u klaar bent met alle nodige variabelen in te voegen, is het tijd om een document op te maken. Sla uw template op en klik op het blanco blad.

U ziet nu dat u bovenaan uw gkozen variabelen kan invullen.

Wanneer u nu bvb een pand kiest en een eigenaar, en u vult de vrije tekstvelden ook in, dan worden deze automatisch in het document gezet. Vanaf nu moet u dus nog enkel maar contactinfo opzoeken, deze invullen in de velden en de rest wordt automatisch ingevuld.

FOOTER:

Weer net dezelfde werkwijze als de header. Kies welke vaste footer u al dan niet wilt invoegen en maak deze op naar wens. Het is niet verplicht van een footer in te voegen op uw documenten.