Publicaties andere

U kan niet alleen naar de portalen exporteren, ook naar bvb. de gedrukte pers is er een manier om panden makkelijk door te sturen.

Eerst gaan we het medium configureren. Dit doet u door op de homepagina bij “instellingen” op “publicatie – eigen kanalen” te klikken.

Geef het kanaal waar u naar wil publiceren een naam en vul het emailadres van uw contact in.
Kies vervolgens het aantal foto’s dat u wil meesturen per pand en eventuele afmetingen indien het kanaal dit specifiek verwacht.(optioneel dus)

Klik daarna in het laatste veld “voorbeeld tekst”. Een pop-up verschijnt: "pas standaard voorbeeld tekst aan".

Automatisch sturen we de meest relevante info mee. U kan deze echter nog volledig aanpassen naar wens. Zoek het veld en klik op “toevoegen”. U zal zien dat het in de linkse kolom wordt bijgezet. Al deze criteria worden per pand afzonderlijk mee verzonden. U hoeft voor de rest dus niets handmatig aan te vullen.

Wanneer u “rapporteer” aanvinkt, zal bij elk pand afzonderlijk in de historiek komen te staan dat dit pand naar het kanaal werd verstuurd. Dit is goed om weten voor de eigenaar wanneer u een eigenaarsrapport verstuurt.

Vergeet niet op “toevoegen” te klikken als u klaar bent.

Het enige wat u nog moet doen is de panden aanduiden die naar dit kanaal mogen verstuurd worden. Ga via de homepagina onderaan in het blokje “portefeuille” naar “publicaties-andere”.

Bovenaan kiest u bij “selecteer publicatiekanaal” uw net aangemaakte export en vervolgens vinkt u links alle panden aan die in aanmerking komen. Klik op “publiceren”.

Het enige dat u nog moet instellen is de termijn van publicatie. Deze begin- en einddatum wordt gewoon meegestuurd naar het portaal zodat zij weten wanneer de laatste publicatie moet verschijnen.
(de +1w telt gewoon een weekje bij de startdatum, u kan ook rechtstreeks op de kalender kiezen wanneer u in het datumveld klikt).
Helemaal onderaan de pagina hebt u een knop "verzend email" en de publicatie is verstuurd naar het kanaal.