Outlook 2007

 1. Start Outlook.
 2. Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.
 3. Klik op Nieuw.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuwe e-mailaccount toevoegen de optie Microsoft Exchange, POP3, IMAP of HTTP en klik op Volgende.
 5. Hanteer de volgende richtlijnen bij het invoeren van de vereiste gegevens:

a. Gebruikersgegevens

 • Uw naam: geef uw volledige naam op of de kantoornaam.
 • E-mailadres: vul hier het e-mailadres in dat u van ons ontvangen heeft.
 • Wachtwoord: vul hier het paswoord in dat u van ons ontvangen heeft. Dit is hoofdlettergevoelig, dus typ het op identiek dezelfde manier over. Schakel het selectievakje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren in en klik op Volgende.

b. Selecteer Internet-e-mail en klik op Volgende.

c. Instellingen voor Internet-e-mail

 • Uw naam: geef uw volledige naam op of de kantoornaam.
 • E-mailadres: vul hier het e-mailadres in dat u van ons ontvangen heeft.
 • Accounttype: geef het type e-mailaccount op dat u gebruikt.
 • Server voor inkomende e-mail: mailserver.spiritus.be
 • Server voor uitgaande e-mail: geef de naam op van de server voor uitgaande e-mailberichten. Dit is en blijft dat van uw internetprovider. Bijvoorbeeld: uit.telenet.be / relay.skynet.be / enz
 • HTTP-provider: als u HTTP hebt geselecteerd als accounttype, moet u hier de provider voor deze account opgeven.
 • URL van server: als u HTTP hebt geselecteerd als accounttype en Overige als de HTTP-provider, moet u hier de URL naar het postvak opgeven.
 • Gebruikersnaam: vul hier ook het e-mailadres in dat u van ons ontvangen heeft
 • Wachtwoord: vul hier het paswoord in dat u van ons ontvangen heeft. Dit is hoofdlettergevoelig, dus typ het op identiek dezelfde manier over. U kunt het selectievakje Wachtwoord onthouden inschakelen om ervoor te zorgen dat Outlook het wachtwoord van uw e-mailaccount onthoudt.
 • Als uw provider dit heeft ingesteld, schakelt u het selectievakje Beveiligdwachtwoordverificatie  (SPA) is verplicht in om u aan te melden met verificatie via een beveiligd wachtwoord.

d. Klik op Accountinstellingen testen.
Klik op Accountinstellingen testen. Dit is een nieuwe mogelijkheid in Outlook. Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt zien hoe de configuratie die
u zojuist hebt ingevoerd, wordt getest. Alle fasen van de testprocedure worden stapsgewijs weergegeven. Als alles correct ingevoerd werd krijgt u overal
groene vinkjes te zien. Let wel: zolang de domeinnaam nog niet werd overgenomen door Spiritus zal u een foutmelding krijgen. nl.: de inkomende mailserver werd niet gevonden. Maar dit is niet erg, want het mailadres moet al in outlook staan, om te vermijden dat wanneer we de domeinnaamoverdracht starten, u mails blijft ontvangen.

e. Klik op Meer instellingen om het dialoogvenster Instellingen voor Internet-e-mail te openen, zodat u uw Internet-e-mailaccount verder kunt aanpassen.

   6.  Klik op Volgende en klik op Voltooien.