Contacten portaal

Integratie mails vanuit portaalsites:

Wij moeten langs onze kant ook nog een paar dingen in orde brengen, dus gelieve via de helpdesk te laten weten dat u deze gratis functionaliteit wil laten activeren.

Indien wij uw mail/domein beheren, kunnen wij alles rechtstreeks in orde brengen. We dienen dan enkel te weten op welk(e) emailadres(sen) de portaalmail binnenkomt. Gemakkelijkst is natuurlijk als deze allemaal gecentraliseerd binnen komen op de info@ bijvoorbeeld.

Indien wij uw mail niet beheren moet u het volgende vragen aan de beheerder van uw domein:

Er moet een mailforwarding worden opgesteld voor de mailboxen waar portaal toekomt naar naamkantoor@max-immo.be
Dit moet automatisch en op serverniveau zijn.

Zodoende kunnen wij de portaalmail filteren uit onze Max-Immo box en kunnen we deze dan inlezen in de software.